Nro 181/107- A
Perustettu 3.10.1961
Charter night 31.3.1962
Lions Club Turku/Aninkainen-Linna ry

LC Turku/Aninkainen ja LC Turku/Linna yhdistyivät 2024 alk.

We serve!
                         

                 

 TOIMINTASUUNNITELMA 2023 - 20241. KOKOUKSET
Kuukausikoukset tai -tapaamiset ovat helmikuusta 2024 alkaen joka kuukauden toisena tiistaina klo 18.00 ravintola Suomalaisella Pohjalla, ellei erikseen muuta sovita. Tavoitteena on järjestää sekä syys-, että kevätkaudella ohjelmatoimikunnan esityksen mukaisesti tutustumistilaisuuksia eri kohteisiin. Vierailut pyritään, mahdollisuuksien mukaan järjestämään siten, että klubin Ladyt osallistuvat vierailuihin. Klubikokouksissa järjestetään mahdollisuuksien ja aikataulujen mukaisesti sekä jäsenten, että vierailijoiden pitämiä esitelmiä monipuolisista ja kiinnostavista aiheista. Lokakuun klubikokouksen yhteydessä on sääntömääräinen vuosikokous erillisenä kokouksena ja huhtikuussa vaalikokous.


2. HALLITUS
 
Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä tiistaina. PNAT:n kokouksiin osallistuvat presidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja.


3. TOIMIKUNNAT

Erikseen nimettävät toimikunnat kokoontuvat tarpeen ja oman aikataulunsa mukaisesti. Toimikunnat kehittävät omalla tehtäväalueellaan klubin toimintaa. Toimikunnat informoivat ja tekevät esityksiä klubin hallitukselle klubikokouksessa käsiteltäväksi.


4. AKTIVITEETIT
Pääaktiviteettinaan klubi osallistuu Turun Silakkamarkkinoiden ja Saaristolaismarkkinoiden järjestelyihin kalamarkkinatoimikunnan johdolla. Klubin tehtävänä on pitää grillikahviota markkinoilla.
Markkinat pyritään järjestämään sikäli kun kornavirustilanne sallii.

Muina vakiintuneina aktiviteetteina toteutetaan yhteistyötä Makslankadun lastenkodin kanssa ja osallistutaan mm. vanhusten jouluaterian järjestelyihin. Osallistumme Turun Sotaveteraanit ry:n jouluateriatilaisuuteen. Lions Quest koulutus on jo muodostunut vakiintuneeksi koulutusjärjestelyksi, joten se tulee jatkumaan. Lähialueyhteistyötä kartoitetaan ja etsitään sopivia avustuskohteita. Osallistutaan mahdollisiin muihin A-piirin aktiviteetteihin klubikokousten päätösten mukaisesti.

5. AVUSTUKSET
 
Avustukset pyritään kohdentamaan suoraan hätää kärsiville ja apua tarvitseville henkilöille. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan myös eri organisaatioita klubikokousten päätösten mukaisesti. Taloustoimikunnan aktiivista roolia avustuskohteitten etsinnässä ja valmistelutyössä tuetaan. Perinteisiä avustuskohteiden tukemista jatketaan mahdollisuuksien mukaan.


6. JÄSENET
Toimitaan edelleen aktiivisesti uusien jäsenten hankkimiseksi. Jäsentoimikuntaa tuetaan uusien jäsenten etsinnässä sekä järjestetään erilaisia tilaisuuksia jäsenhankinnan tukemiseksi.

7. HALLINTO JA KEHITTÄMINEN
 
Muut aktiviteetit ja kehittäminen toimikuntaa kannustetaan tekemään uusia avauksia, joilla Lions-toiminnan kiinnostavuutta erityisesti klubitason toiminnassa lisätään. Järjestetään myös erilaisia tapahtuma- ja idea-iltoja klubitoiminnan kehittämiseksi samalla pitäen huolta klubiveljien klubiviihtyvyydestä.

8. LADY-TOIMINTA
 
Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ladyjen kanssa.